Vælg en side

VI ER sØREN OG BRITT 

Ædru forvandlingsbehandlere med speciale i kvinders alkoholmisbrug

Har jeg et alkoholmisbrug?

Hvis alkohol skaber problemer i dit liv så …. Ja! Du har et misbrugsproblem.

Hvem er Walk the Talk til?

Er du kvinde? Drikker du for meget? Er du fyldt med skam og af dårligt selværd? 

Ønsker du forvandling?

WALK THE TALK!

Vi går sammen, vi går selv samme vej som dig.
Vi både støtter, pacer og nogle gange bærer vi dig.

Er du alkoholafhængig?

Er du forsvarsløs overfor destruktive tendenser?

Ønsker du forandring?

Vil du favnes i dine oplevelser og i dit liv?

WALK THE TALK

Walk the Talk er en terapiform, der foregår gående i naturen. Terapien foregår i byens parker, ved sø og strand eller på dit yndlings sted i naturen.

Vi kalder det Walk the Talk, fordi det foregår gående i naturen, og vi går selv vejen, vi går sammen med dig – ”vi går det vi siger”. Vi er selv ædru alkoholikere, og vi vandrer præcist den vej, vi giver videre til dig, på præcist den måde vi selv gik den.

Når vi går i naturen ved siden af hinanden opleves en større ligeværdighed i samtalen, der bliver meget hurtigt opbygget en fortrolig relation og du tør åbne op på en helt anden måde, end når du er i sædvanlige terapeutiske rammer.

Når vi arbejder med misbrug, er det meget ofte svære ting vi taler om og så er en lang gåtur et ideelt sted at tage disse samtaler. Vi sidder ikke og stirrer hinanden direkte i øjnene, men du kan kigge i jorden, hvor du går. Det gør det meget lettere at åbne op for de lidt tungere emner

WALK THE TALK MENTORFORLØB

Alkoholbehandlingen indledes med et individuelt forløb på 10 sessioner. Den fortsatte behandling foregår på små hold (6 – 12 deltagere) 1 gang om ugen i 8 uger og inkluderer en weekend med enneagram workshop, essensforvandling og meditation.

Der er mulighed for daglig og akut, at komme i kontakt med enten Søren eller Britt. Kontakt ved mobil, FaceTime og Skype.

Efter den primære behandling fortsætter vi med gruppemøder á 3 timer, hver 14 dag i 6 måneder, hvor vi arbejder med, at integrere det lærte og redskaberne i dagligdagen.

Der er mulighed for at inddrage familien og eventuelt arbejdsgiveren.

Hele pakken kr. 26.200

 

WALK THE TALK INDIVIDUEL

80 minutters terapisessioner:

Enkelt terapisession: kr. 1.200

5 terapisessioner: kr. 5.400

10 terapisessioner: kr. 10.200

Ved akut drikketrang: Ringeklippekort 6 klip á 20 minutter kr. 1.500

WALK THE TALK INDLEDENDE SAMTALE

Drikker jeg for meget? 

Kom og få en uforpligtende samtale med Søren om, hvordan du har det, om drikkevaner eller bekymringer. 

Her kan du få afklaret om du har et proplem og få flere oplysniner om, hvordan vi arbejder, vores behandlinger og hvad du kan få ud af Walk the Talk. 

Dkk 399

OM SØREN

Jeg havde faktisk lyst til at leve… jeg kunne bare ikke finde ud af det.

Det var ikke fordi, at jeg ønskede at dø, jeg kunne bare ikke finde ud af at leve. Jeg var 37 år, og de seneste år havde nærmest været i helvede. Jeg levede i nærmest konstant angst, destruktiv misbrug, depression og tanker om selvmord.

I dag er det nærmest som om, jeg taler om et helt andet menneske!

Jeg lever i en tilstand af nærmest ubrudt fred og sindsro – ja næsten konstant glæde og lykke. Jeg svæver naturligvis ikke rundt på en lyserød sky hele tiden, men misbruget er fjernet, desperationen er væk og i stedet er der en grundtone af ro, fred og glæde. Det er nærmest som en forvandling.

Den dag for nu 18 år siden kulminerede det hele. Jeg oplevede verden og livet som fuldstændig meningsløst. Jeg oplevede mig selv som en fremmed i en fjendtlig verden. Det værste af det hele var den afsky jeg følte for mig selv…. ja for hele min eksistens. Hvad er formålet overhovedet med at leve? Hvorfor blive ved med at kæmpe? Det var som om længslen efter at slippe for det hele var ved at blive stærkere end en ønsket om at fortsat at leve.

Jeg er sammen med mine børn om formiddagen, og de havde kastet mig ud i et flashback af hele mit liv. Frem, tilbage, zoom, stilfoto, spole, slow – billeder af mig selv som far,  mig selv som barn, min far. Billeder af svigt og traumatisk oplevelse. Jeg var blevet til det jeg afskyede allermest, og jeg kunne ikke længere leve med mig selv. Tanken fulgte mig resten af dagen og om aften begyndte jeg, at gøre konkrete forberedelser til at gøre en ende på det hele.

Jeg har ingen anelse om, hvad der gjorde den store forskel. Var det, det lille lysglimt som min søns små barneøjne havde sendt helt ind i mit inderste, eller var det den besynderlige indsigt, der fulgte af at blive vidne til mig selv. Hvis jeg ikke kunne holde ud at leve med mig selv, så måtte der jo være én, som er vidende eller betragter til mig og mit liv. Det var sikkert en kombination af begge disse indsigter. I alle tilfælde oplever jeg et besynderligt spring i bevidstheden. Mit tankemylder stopper brat, følelsen af desperation og angst forsvandt med et, og jeg blev med ét fuldstændig bevidst og fyldt af en forunderlig klarhed og sindsro. Jeg hørte ordene ”Giv slip” som kom inde fra som om det var mit hjerte, der talte. Jeg blev opslugt af denne oplevelse af sindsro, en sindsro der kom indefra mig selv. Angsten og desperationen var som blæst bort.

De næste mange uger levede jeg i denne tilstand af dyb ro og glæde. Og det blev en grundlæggende tilstand for mig, måske var intensiteten større eller mindre, men det betydningsfulde var, at den var der altid, og at den ikke har forladt mig siden. Ligesom min trang til at dulme min lidelse og til at flygte i druk og misbrug var som taget fra mig. Og fra at have betydet alt for mig og fra at have styret hver sekund af mit liv, betyder alkohol intet for mig i dag.

En vandring hen imod håb…….. en vandring i håb 

Jeg var naturligvis klar over, at jeg havde oplevet noget virkelig betydningsfuldt, og at det, der var sket, nærmest var en fuldstændig forvandling. Først flere år senere, efter at have studeret utalige åndelige skrifter, fulgt flere åndelige vejledere og været en del af spirituelle fællesskaber. går det op for mig, at det jeg havde fået var. hvad disse åndelige retninger kaldte en åndelig opvågnen. Den intense lidelse og identifikation med min personlighed, der med ét kollapser og efterlader mig i en tilstand af fuldstændig bevidsthed og sindsro.

For omkring 15 år siden begynder mennesker, at komme til mig om bede mig hjælpe dem til, at opnå det, som jeg så ufortjent havde opnået. Dermed oplevede, jeg. hvordan det mørkeste kapitel af mit liv blev til den kosteligste gave, som jeg kunne give videre til andre. Lige siden har jeg haft den store glæde, at kunne hjælpe og vejlede mange i hvordan de kan komme ud af misbrug og lidelse.

Denne pilgrimsvandring har samtidig givet mig og mit liv et helt nyt formål. Formålet er at vejlede andre, i at give slip og søge hen mod et lykkeligt og autentisk liv. Dette formål har samtidig givet mig en enorm opgave i at formulere præcist og vejlede i, hvordan vi kan slippe misbruget og opnå et nyt og bedre liv.

Testimonials

”Jeg er inderlig taknemlig for det liv, jeg nu har fået, og der er intet jeg behøver at skamme mig over længere !”

”Det som gjorde den store forskel for mig var, at jeg blev mødt præcist der, hvor det betød mest.”

”Jeg havde aldrig kunne åbne op til de vigtige ting i mit liv, hvis ikke det var foregået under vandring i naturen.”

Kvinder, misbrug og skam

I en samtale med Britt udtaler hun: “Jeg havde ikke lyst til åbent at fortælle, om alle de skamfulde ting jeg har gjort i mit misbrug af alkohol, eller om den skyld som det har medført. Hvem vil fortælle om spirituskørsel med ungerne på bagsædet, eller hvordan man hurtigst muligt får børnene puttet så aftenen med rødvinen er reddet, og hvordan jeg forlod det sovende barn for at gå i kiosken og hente alkohol. Alt dette er forbundet med en dyb skam og skyldfølelse og er med til at forhindre kvinder i at søge hjælp.

Jeg har også haft enormt svært ved at finde kvindelige rollemodeller i presse, litteratur og på nettet. Ingen kvinder stiller sig frem og bryder tabuet. Jeg står frem for at vise andre kvinder, at der er en vej ud, der findes en løsning, og at sammen kan vi overvinde skammen og misbruget.”

Skylden og skammen er som et sæt tvillingedjævle, der ”ridder” vores dag, ødelægger, gør os ulykkelige og æder vores selvværd.

Det er ikke fordi vi mener mænd ikke skammer sig over deres misbrug, og hvad de gjorde mens de drak. Søren forsikrer jer om, at han skammede sig. Vi tror blot at mange kvinder skammer sig om muligt endnu mere, og at skammen desværre er den væsentligste årsag til, at kvinder ikke får bearbejdet deres misbrug.

Til Sørens psykoloterapeutspeciale interviewede han 45 kvinder, der alle var kommet ud af deres misbrug og cirka 75% nævnte skam som den alt overvejende årsag til, at de ikke var gået i anonyme alkoholikere, henvendt sig til en misbrugsbehandling eller lignende.

Det vigtigste i vores behandling er derfor at møde dig præcis, hvor du er, at se dig og gennem skammen med kærlige øjne. Derfra bygger vi dig og dit selvværd op.

10 % af alle kvinder drikker for meget – er du en af dem? Så kan vi hjælpe dig. Start i dag og gå vejen sammen med os.

  HVAD ER MISBRUG?

  Ved misbrug forstås en vedvarende skadelig brug af psykoaktive stoffer som alkohol, benzodiazepiner og stoffer (eksempelvis hash, kokain og heroin). Skadeligt brug kan have en lang række alvorlige konsekvenser både fysisk (eksempelvis lunge eller lever sygdomme) psykiske (eksempelvis dårlig hukommelse, depression, psykose og angst) og social (eksempelvis fravær fra arbejde, krise i familien, tab af venner).

  En del misbrugere udviklere afhængighed med psykiske og fysiske abstinenser symptomer. Afhængighed medfører, at alt andet tilsidesættes for at skaffe psykoaktive stoffer, og det er ikke muligt er den mindske eller stoppe misbruget uden hjælp.

  HAR JEG ET ALKOHOLMISBRUG?

  Hvis alkohol skaber problemer i dit liv så …. Ja! Du har et misbrugsproblem.

  Giver alkoholmisbruget problemer med din partner og med familien, forsømmer du dit arbejde, eller dagligdags gøremål på grund af misbruget, mangler du fysisk og psykisk overskud, eller har du mister interessen for ting, du tidligere holdt af.

  WALK THE TALK - MENTOR

  Alkoholbehandlingen indledes med et individuelt forløb på 10 sessioner, og den fortsatte behandling foregår på små hold (6 – 12 deltagere) 1 gang om ugen i 8 uger.

  Indhold

  • Undervisning og foredrag
  • Gruppesamtaler / gruppeterapi
  • Individuelle samtaler / terapi
  • Individuelle opgaver
  • Forvandlingslogbog
  • Introduktion til Anonyme Alkoholikere (AA)
  • Meditation
  • ”Walk The Talk”

  Der er mulighed for daglig og akut, at komme i kontakt med enten Søren eller Britt. Kontakt ved mobil, Face Time og Skype.

  Efter den primære behandling fortsætter vi med gruppemøder á 3 timer hver 14. dag i 6 måneder, hvor vi arbejder med at integrere det lærte og redskaberne i dagligdagen.

  Der er mulighed for at inddrage familien og eventuelt arbejdsgiveren.

  Hele pakken kr. 26.200

   

  WALK THE TALK - INDIVIDUEL

  Walk the Talk er individuel terapi under en udendørs gåtur. Terapien foregår i byens parker, ved sø og strand eller på dit yndlings sted i naturen. Andre gange på længere vandreture eller under weekend retreats.

  Vi går sammen og vi går vejen sammen med dig ….. vi både støtter, pacer og nogle gange bær vi.

  Når vi går i naturen ved siden af hinanden opleves en større ligeværdighed i samtalen, der bliver meget hurtigt opbygget en fortrolig relation og klienterne tør åbne op på en helt anden måde, end når de er i sædvanlige terapeutiske rammer.

  Når vi arbejder med misbrug, er det meget ofte svære ting vi taler om og så er en lang gå tur et ideelt sted at tage disse samtaler. Vi sidder ikke og stirre hinanden direkte i øjne men du kan kigge i jorden hvor du går. Det gør det meget lettere at åbne op for de lidt tungere emner. Følelser forløses bedre under vandringen og det er som om forandringerne forankres langt bedre når benene og kroppen er med.

  De klienter der har prøvet Walk the Talk oplever det alle naturlig, afslappet og langt mere nærværende, personligt og autentisk. En gåtur, gør dig gladere og mere afslappet.

  En gåtur i naturen er også ideel til mindfulness gå-meditation, vejrtræknings- og kropsscanningsøvelser.

   

  INDIVIDUEL TERAPI

  Klippekort med rabat
  Med klippekortet få du rabat og det gælder op til et år, så kan du tage sessionerne i et passende tempo. Du kan også tage sessionerne som enkeltsessioner fra gang til gang.

  Sessioner af 80 minutters varighed
  Enkelt session: kr. 1.200
  Klippekort 5 sessioner, i alt kr. 5.400            Klippekort 10 sessioner, i alt kr. 10.200

  Familie- og parterapi                      Enkelt session: kr. 1.200
  Klippekort 5 sessioner, i alt kr. 5.400            Klippekort 10 sessioner, i alt kr. 10.200

  Betales kontant eller med MobilePay efter endt session. 

  ENNEAGRAMMET

  “Hvad er det vi virkelig søger?

  Hvis vi tænker over det et øjeblik, så indser vi måske, at det vi længes efter i hjertet, er vide, hvem vi er, og hvorfor vi er her. Der er bare ikke mange ting i vores kultur, der tilskynder os til at søge efter svar på disse vigtige spørgsmål. Vi har lært, at livskvaliteten først og fremmest forbedres, hvis vores yder rigdom forøges. Men før eller senere erkender vi, at de ydre ting, hvor værdifulde de end er, ikke kan besvare sjælens dybe uro.

  Hvor kan vi så finde svar på?

  Hvad nu, hvis der fandtes et system, som gjorde det muligt for os at få større indsigt i os selv og andre? Hvad hvis det kunne hjælpe os til at se vores filtre tydeligere og taget tilstrækkeligt højde for dem? Hvad hvis systemet kunne vise os vores centrale psykologiske temaer tillige med vores stærke og svage sider mellemmenneskeligt set? Hvad hvis et sådant system ikke afhang af en ekspert eller en gurus udtagelser, eller af vores fødselsdato eller plads i søskendeflokken, men bygget på vores personlighedsmønstre og vores ærlige vilje til at ransage os selv? Hvad hvis dette system ikke alene viste os vores grundtemaer, men også kunne pege på nogle effektive måder til at håndtere dem? hvad nu hvis systemet ovenikøbet kunne vise os vejen til sjælens dyb?

  Et sådant system findes og det kaldes Enneagrammet?”

  Forordet til Enneagrammets visdom af Don Richard Riso og Russ Hudson

   

  ESSENSFORVANDLINGSPROCESSEN

  ”Bevidsthedstilstande, som udløste stærke forvandlinger, dukker naturligt op under essensforvandlings-processen. Disse bevidsthedstilstande, som jeg kalder Essens-tilstande, synes at være de samme, som mennesker stræber efter i spirituelle sammenhænge, og som beskrives som transcendentale eller åndelige oplevelser. Igennem arbejdet med i Essensforvandlings-processen bliver disse tilstande mere end et midlertidigt højdepunkt – de blev grundlag for at leve ud fra et nyt centrum.”

   Vejen til din indre kilde af Connirae Andreas

   

  INDRE BARN TERAPI

  ”Tre ting forbavser, når man arbejde med sit indre barn – Hastigheden hvormed man ændre sig, dybden af denne ændring, og den styrke og kreativitet man mærker, når sårene er helet.”

  Rejsen hjem af John Bradshaw

   

  FAMILLIEOPSTILLING

  ”Mange mennesker er mærket af afhængighed af misbrug. At de enten selv låst fast af misbrugets forførende kraft eller voksede op i familier med misbrug. Det kan ikke være helt ved siden af at påstå at så godt som alle mennesker i en eller anden udstrækning er ramt”

  Den tågede vej – afhængighed som vejviser til dit sande selv af Liv Dhanyo Thommesen

  SØREN STAGIS CV

  Søren er uddannet psykoterapeut med speciale inden for behandlingen af misbrug med særlig fokus på kvinder.

  Søren er selv alkoholiker og har været ædru i 18 år. De seneste 15 år har Søren arbejdet professionelt med misbrugere.

  Søren søger som terapeut at møde dig nøjagtig der, hvor du er, Søren møder dig med anerkendelse, ærlighed og åbenhed. Søren går sammen med dig hele vejen!

  Sørens specialer er eksistentielle kriser, traumer, depression, skam, skyld og angst, sjælesorg og essensforvandling. Jeg gør brug af Walk The Talk terapi, dag- og logbogsskrivning, skygge og drømmeanalyse.

  Søren er uddannet NLP-psykoterapeut (4-årig uddannelse ved NLP Huset i Valby).

  Træner- og Udviklingskonsulent NLP huset.

  Mediator (konflikthåndtering).

  Meditations- og Mindfulness instruktør.

  Hypnoterapeut.

  Enneagram Master Træner.

  Stress coach.

  Reatreat leder.

  Healer.

  Efteruddannelse i filosofi og teologi ved Københavns Universitet.

  Jeg er tidligere uddannet som jurist og har arbejdet som forhandlings- og udviklingskonsulent i blandt andet Danmarks jurist- og økonomforbund. Jeg har 30 års erfaring med rådgivning, undervisning, foredrag og workshops samt udvikling af medarbejdere.

  MEDLEM AF DANSK PSYKOTERAPEUT FORENING

  Forvandlingsrejser og foredrag  

  Pilgrimsvandring på Mallorca

  Forår 2024

  Weekend retreat på Møn

  Efterår 2023

  Foredrag med Søren Stagis

  Ring 20 42 26 02

  Forvandlingsrejser og foredrag  

  Pilgrimsvandring på Mallorca

  Forår 2021

  Weekend retreat på Møn

  Efterår 2021

  Foredrag med Søren Stagis

  Ring 20 42 26 02

  START I DAG

  KONTAKT OS PÅ 2042 2602 ELLER UDFYLD NEDENFOR